Fiber östra Falbygden ek. för. driver sedan 2012 ett
fibernät huvudsakligen i socknarna Mularp, Skörstorp, Kälvene,
Näs och Vartofta-Åsaka. Under 2017-2018 byggs nätet ut i
Yllestad, Vistorp, Fivlered, Åsarp, Trädet och Humla.

FÖR MEDLEMMAR

2017-11-03

Status Badene – 3/11 2017

Fram till dags dato har projektet nått hit (se vit linje).
Den ogrävda sträckan mellan skåp 102 och 103 lämpar sig bättre för en annan grävmaskin och tas därför vid senare tillfälle.(Klicka för större bild)