Fiber östra Falbygden ek. för. driver sedan 2012 ett
fibernät huvudsakligen i socknarna Mularp, Skörstorp, Kälvene,
Näs och Vartofta-Åsaka. Under 2017-2018 byggs nätet ut i
Yllestad, Vistorp, Fivlered, Åsarp, Trädet och Humla.

FÖR MEDLEMMAR

Kontakt / styrelse

  Ordförande   Christer Eliasson
Näs, 0708–93 22 24
cieliasson@gmail.com
 
  Kassör   Bo Jansson
Näs, 0725–20 66 99
bosse.json22@gmail.com
 
  Sekreterare
Arkiveringsansvarig
Sockenansvarig Skörstorp
  Conny Johansson
Skörtorp, 0767–85 86 00,
conny.johansson@lofthouse.se
 
  Ledamot
Ansv. medlemsregister
  Markus Forsander
0704–44 48 00
audi_ttr@hotmail.com
 
  Ledamot
Sekreterare byggmöte
Hemsida
  Britt-Marie Sandahl
070–673 00 27
bittesandahl@gmail.com
 
  Suppleant
Sockenansvarig Vartofta-Åsaka
  Stefan Brorsson
0708–35 07 00
vsk.stefan@telia.com
 
  Suppleant
Drift- & underhållsansvarig
 
  Jan Klang
073–154 55 04
anita.jan@hotmail.com
 
  Fackrevisor   Ekonomikonsult i Falköping/Tidaholm
  Förtroendemannarevisor   Ulf Gillek
  Revisorssuppleant   Susanne Johansson
  Valberedning   Morgan Dahlgren och Lennart Moberg